USTAJNENIE KONÍ

 

Ponúkame ustajnenie pre kone v moderných boxoch rozmer 3,5 x 3,5 m. Trávnaté pastviská, piesková jazdiareň, odborná starostlivosť. Možnosť rekreačného jazdenia. Možnosť individuálneho jazdeckého výcviku.