Ako správne postupovať pri zateplovaní?

 

   

Založenie sokla

   

Ukladanie začíname od sokla. Pre založenie použijeme soklovú lištu, resp. zakladáme "na latu".

 

Ochrana neomietaných plôch

   

Omietky sú v zásade po zaschnutí neodstrániteľné a preto je veľmi dôležité pred začiatkom aplikácie pozakrývať všetky už predtým zrealizované konštrukcie.

 

Miešanie lepiacej stierky

   

Po založení sokla zamiešame lepiacu stierku. Lepiacu stierku miešame buď s vodou ( práškové lepiace stierky - Tevafix, KPS Stavebné lepidlo, Terra) alebo v predpísanom množstve 1: s cementom - Terrafix. Lepiaca stierku miešame do pastovitej formy.

 

Nanášanie lepiacej stierky

   

Po zamiešaní nanášamé lepiacu stierku po celom obvode izolanta a do plochy umiestníme 2 až tri terčíky lepiacej stierky. Hrúbka nanesenia má byť cca. 1 cm šírka po obvode 3 až 5 cm.

 

Lepenie polystyrénových platní

   

Polystyrénové platne lepíme do väzby. Na rohoch budovy ich prevezujeme. Detailnejší popis je uvedený v dokumente - Zateplovanie-poradca pre realizáciu alebo v technickom liste.

 

Ukotvenie    

Polystyrénové platne kotvíme hmoždinkami. Doporučené množstvo je 6 ks/m2, min. množstvo 4ks/m2. Množstvo kotiev by malo vyplývať s projektu dodatočného zateplenia. Pri novostavbách max. výšky 9m nie je potrbné používať kotvy. Pri dodatočnom zatepľovaní sú kotvy povinné.

 

Vyhladenie stykov platní

   

Veľmi dôležitý úkon je vyhladenie a prebrúsenie platní po ukotvení. Po prebrúsení je potrebné fasádu pozametať a tým ju zbaviť odlúpených častí polystyrénu.

 

Lepenie ochranných rohových líšt

   

V rohoch aplikujeme ochranné rohové lišty.

 

Nanesienie lepiacej stierky a sieťoviny

   

Následne nanesieme jednu vrstvu lepiacej stierky a do nej vkladáme výstužnú sieťku. Sieťku ukladáme s prekrytím v styku min. 10cm. Následnu sieťku zastierkujeme do roviny.

 

Nanesenie a úprava povrchovej vrstvy

   

Po zaschnutí lepiacej stierky aplikujeme podľa farebnosti povrchovej úpravy podkladný náter a po jeho zaschnutí povrchovú úpravu vo vybranej zrnitosti a štruktúre. Povrchová úprava by mala mať min. zrnitosť 1.5 mm. Takisto súčiniteľ odrazivosti povrchovej úpravy by mal byť väčší ako 30.