PRENÁJOM LEŠENIA

 

Ponúkame radové lešenie typu GRAF
Ľahké lešenie podľa STN 738101:1981 a STN 738116:2001
Lešenie GRAF je rámcové oceľové lešenie, kde šírka rámu je 0,65m, výška 2m a dížka pola je 2,5m
Prípustné zaťaženie podlahy je max. 2,0 KN/m3, trieda lešenia 3
Maximálna výška 30m (s upraveným zábradlím max. výška 60m)
V jednom poli môže byť max. zaťažená jedna podlážka

 


CENNÍK

 

                    Montáž lešenia  ........................ 1 EUR / m2

                    Demontáž lešenia  .................... 1 EUR / m2

                    Použitie lešenia m2/ deň .......... 0,07 EUR / m2/deň

 

 

Ceny sú uvádzané bez DPH.

Cenník je platný od 1.3.2012