Porez guľatiny

 

V prípade záujmu urobíme porez Vašej vlastnej guľatiny.

 

Porez guľatiny :

Mäkké a tvrdé drevo jednotná cena 40,- Eur / m3