Drevený hranol je prvok v stavebnom rezive používaný ako nosný prvok. Vieme vyhotoviť každý rozmer podľa želania zákazníka, pričom ceny za m3 sú zachované až do dĺžky 6m. Samozrejme vieme vyhotoviť hranoly viac ako 6 m dlhé, podľa želenia zákazníka.

      Šírka [mm]        Výška [mm]           Dĺžka           Cena €/m3
od 70 do 120          od 70 do 120              do 6m                      200
od 70 do 140          od 130 do 200            do 6m                      200
od 150 do 200        od 150 do 200            do 6m                      200

 

Použitie: Drevené hranoly sa používajú hlavne pri výrobe strešných krovov, konkrétne pomúrnic, väzných trámov (prievlakov), stĺpov, spravidla ide väčšinou o nosný prvok drevených konštrukcií. Veľmi často sa používajú pre stavbu stien drevodomov, pri stavbe stropov. Na tento typ reziva ponúkame hobľovanie a impregnáciu proti škodcom a plesniam.

…………………………………

1 – väzný hranol, 2 – stĺpik, 3 – krovka, 4 – klieština, 5 – zavetrenie