ANTUKA

   


AKTUÁLNY CENNIK:

               - Balená antuka 35 kg vrece -- 0 - 2 mm -- 5,25 Eur/vrece

                                                                             2 - 5 mm -- 6,- Eur/ vrece (preosievaná)

                                                                             2- 8 mm --  5,25 Eur/ vrece

               - Voľne ložená --                            0 - 2 mm -- 120,- Eur/ Tona

                                                                             2 - 8 mm -- 120,- Eur/ Tona

 

Uvedené ceny sú s DPH a platia z odberného miesta stavebnín JAŠIM s.r.o., Drienovská Nová Ves

Cenník platný od 1.4.2014

Škridlová versus tehlová antuka
Na túto doslova Hamletovskú otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Na kvalitu antuky vplývajú tieto faktory:

1. Nasiakavosť vstupného materiálu ( pálených tehál a škridiel)

2. Percentuálny podiel prachových a hrubších častí v rámci frakcie 0-2mm

3. Uskladnenie antuky

Ad 1) Nasiakavosť vstupného materiálu vzniká pri vypaľovaní v peciach a rozumieme ňou schopnosť viac alebo menej prijímať do seba vodu . Pri pálenej škridle sa teplota výpalu pohybuje okolo 1100°C, pri vypaľovaní tehly je to 950°C. Rozomletím materiálu vzniká „tvrdšia“ škridlová antuka a „mäkšia“ tehlová antuka. Výhody a nevýhody jedného alebo druhého typu antuky možno zhrnúť nasledovne:

a) Škridlová antuka
Výhody: dlhšia životnosť, lepšia priepustnosť vody, vyššia objemová hmotnosť – odolnosť voči vyplavovaniu pri prudkých lejakoch, odolnejšia voči odfúknutiu vetrom.
Nevýhody: Problém pri zhutňovaní kurtu, rýchlejšie vysýchanie dvorca pri vyšších teplotách v letných mesiacoch, problémy s koordináciou pri prudkých protismerných pohyboch počas hry.
Doporučené použitie: Ako jemná frakcia 0-0,5mm na dosypávanie počas sezóny po silných dažďoch

b) Tehlová antuka
Výhody: Veľmi dobre spracovateľná, mäkší a pomalší dvorec = menšia záťaž na kĺby, drží vodu v letných mesiacoch, pri dažďoch lepšie saje vlhkosť, dobrá koordinácia pri hre.
Nevýhody: Náchylnosť na vytváranie „betónovej škrupiny“ pri vysokej záťaži dvorca, pomalšie vysýchanie dvorca po daždi, menej odolná voči vyplavovaniu a odfúknutiu vetrom = vyššia spotreba pri údržbe dvorca.
Doporučené použitie: Predsezónna a posezónna údržba dvorca, výstavba nových kurtov

Ad 2) Nedostatky u škridlovej antuky je možné sčasti odstrániť zvýšeným podielom prachových častíc v rámci frakcie 0-2mm a naopak u tehlovej zvýšeným podielom hrubších častí v rámci frakcie

Ad 3) Antuku doporučujeme skladovať v suchom stave, chránenú pred dažďom. Ak je antuka vlhká, je nutné ju uskladniť pri teplote vyššej ako 0°C, inak zvetráva.