NEPÁLENÉ TEHLY

AKTUÁLNY CENNÍK:

                         - Nepálená tehla 290 x 140 x 140 ---  1,- Eur/ks

                                                           240 x 120 x 120 --- 0,70 Eur/ks

                                                           290 x 190 x 110 ---  1,15 Eur/ks

                                                           290 x 140 x 65 ---    0,49 Eur/ks

Uvedené ceny sú bez DPH a platia z odberného miesta stavebnín JAŠIM s.r.o., Drienovská Nová Ves

Cenník platný od 1.7.2014

 

Nepálená tehla má všetky porovnateľné vlastnosti lepšie ako pálená až na únosnosť, ktorá je v prípade stavieb prízemných, či dvojpodlažných úplne nepodstatná. Nemusíme sa báť, že nám stavba z nepálenej hliny padne na hlavu. Z tohto materiálu sa aj dnes vo svete bežne stavajú niekoľkoposchodové objekty a to nielen v Afrike ale aj vo Švajčiarsku, či Francúzsku. Našu nepálenú tehlu využívajú najmä kachliari na výstavbu alebo rekonštrukciu kachľových pecí.