POLYSTYRÉN

 

AKTUÁLNY CENNÍK viď nižšie:

EPS 70 F, 100 S, XPS 300

 

 

Penový (expandovaný) polystyrén – EPS

je osvedčená izolačná hmota, bez ktorej už v súčasnosti nie je možné energeticky hospodárne stavanie. Biele izolačné dosky si v priebehu 40 rokov získali na stavbách svoje pevné miesto.
Penový polystyrén nie je ľahký len čo sa týka hmotnosti, dá sa tiež ľahko spracovať, má výborné tepelno-izolačné vlastnosti a je cenovo dostupný.

Dosky z penového polystyrénu sa vyrábajú s prídavkom retardéru horenia (samozhášavé).
 

EPS 100 S - podlahový

POUŽITIE
Tepelnoizolačné dosky so zníženou horľavosťou z penového polystyrénu EPS 100 S sa používajú na zaťažované podlahy v obytných priestoroch.
 
CENNÍK EPS 100 S. Cena je s DPH za m2. Rozmer dosky 0,5 m x 1 m. Zabezpečujeme aj dovoz. Cena dodávkou je 0,50 Eur/km.
20 mm ----- 1,48 Eur  
30 mm ----- 2,01 Eur  
40 mm ----- 2,54 Eur  
50 mm ----- 3,06 Eur
60 mm ----- 3,59 Eur
 

 

EPS 70 F - asadny

POUŽITIE
Dosky z penového polystyrénu EPS F sa používajú ako tepelnoizolačný materiál pre kontaktné zateplovacie systémy.
 
FYZIKÁLNO-MECHANICKÉ VLASTNOSTI PENOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS F
Súčiniteľ tepelnej vodivosti: max. 0,039 W/m.K
Pevnosť v ťahu TR: 100 kPa
Stupeň horľavosti podľa STN EN 13 501-1: E (stanovená skúškou), F (stanovená bez skúšania)
Balenie: do balíkov z PE fólie

CENNÍK fasádneho polystyrénu za m2 sDPH. Rozmer dosky je 0,5 m x 1m.

20 mm ----- 1,19 Eur
30 mm ----- 1,61 Eur
40 mm ----- 2,08 Eur
50 mm ----- 2,49 Eur
60 mm ----- 2,91 Eur
70 mm ----- 3,32 Eur
80 mm ----- 3,73 Eur
100 mm --- 4,56 Eur
120 mm --- 5,40 Eur
150 mm ---- 6,63 Eur

Cena je od nás zo skladu stavebnín. Dopravu zabezpečujeme dodávkou s úložným priestorom 15 m3. Cena dopravy je 0,50 Eur/km.

Extrudovaný polystyrén XPS 300

Výroba

Styrodur XPS 300 je obzvlášť' tvrdý, zelený extrudovaný polystyrén, ktorý je vyrábaný z polystyrénového granulátu fyzikálnou zmenou formy tzv. extrudovaním. Styrodur XPS 300 neobsahuje žiadne freóny.

Tepelnoizolačné vlastnosti

Styrodur XPS 300 má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti. Vyznačuje sa homogénnou štruktúrou uzavretých buniek a hladkým tesným povrchom. Z týchto dôvodov má extrudovaný polystyrén Styrodur XPS 300 veľmi nízku nasiakavosť. Tepelnoizolačné vlastnosti sa preto takmer vôbec nemenia ani pri najhorších vlhkostných pomeroch.

Pevnosť v tlaku

Styrodur XPS 300 je charakteristický vysokými pevnosťami v tlaku. S vyššou objemovou hmotnosťou sa zvyšuje aj pevnosť v tlaku.

Nasiakavosť

Nasiakavosť po 28 dňoch pri zmenách teploty sa pohybuje na úrovni iba 0,1 až 0,5 % objemu podľa normy DIN 53434.

Horľavosť

Extrudovaný polystyrén Styrodur XPS 300 už dlhodobo vykazuje horľavosť C1. To znamená, že podľa STN 730862 je ťažko horľavý.

Spôsob dodania, rozmery

Využiteľné rozmery Styroduru C sú podľa typu a prevedenia hrán hrúbka: 20 až 200 mm dĺžka: 1 250 až 2 500 mm šírka: 600 mm

Vyhotovenie hrán

Pre jednoduchšie ukladanie, lepší vzhľad a tiež, aby sa zabránilo vzniku tepelných mostov, obsahuje ponuka dosiek Styroduru C rôzne prevedenia spojovacích hrán, a to hrany hladké (C), so stupňovitou hranou (CS) alebo vyhotovenie na pero a drážku (CN). Hladké hrany - typ C Stupňovité hrany - typ CS Pero a drážka - typ CN

Možnosti použitia

Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, rozmanitosť typov, rozličná pevnosť v tlaku a vyhotovenie hrán, robia zo Styroduru C nepostrádateľný materiál v pozemnom, podzemnom i dopravnom stavebníctve, ako aj pri výrobe spojovacích prvkov. Používa sa na: izolácie stien, podláh, stropov a striech, izolácie obvodových stien, izolácie tepelných mostov, pre nosné konštrukcie montovaných stavebných dielov a ako izolačná vrstva proti mrazu pri stavbe železníc a diaľnic. Kvalita a dlhodobé osvedčenia Styrodur sa používa viac ako 25 rokov. Veľké množstvo osvedčení a odbery vzoriek z rôznych objektov, v ktorých bol Styrodur dlhodobo zabudovaný, to doka-zujú. Vlastnosti Styroduru C zodpovedajú predpisom podľa STN, DIN, ISO, ASTM, ĽNorm, SIA, BSI, SS, AFNOR, AENOR, NBN, NS, UNI. V záujme zachovania vysokého štandardu kvality sa uskutočňujú akostné kontroly Styroduru C v mnohých krajinách.

 

CENNÍK XPS 300. Rozmer 125x60 cm. Cena je s DPH/m2.

20 mm --- 2,66 Eur

30 mm --- 3,69 Eur

50 mm --- 5,75 Eur